وصل کردن آسپرین پروتئین زهر مار سم مار

وصل کردن: آسپرین پروتئین زهر مار سم مار لخته خون آسپرین داروسازی

گت بلاگز اخبار اجتماعی پله از پیاده روهای پایتخت از بین بردن می‌شود

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در گذشته به علت بی توجهی مهندسان ناظر و دستگاه‌های نظارتی شاهد احداث پله و اختلاف سطح در

پله از پیاده روهای پایتخت از بین بردن می‌شود

پله از پیاده روهای پایتخت از بین بردن می شود

عبارات مهم : ایران

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در گذشته به علت بی توجهی مهندسان ناظر و دستگاه های نظارتی شاهد احداث پله و اختلاف سطح در معابر بودیم، از اجرای طرح تازه مناسب سازی پیاده روها خبر داد و گفت: قرار است در گام اول به صورت ضربتی معابر نامناسب را شناسایی و اصلاح کنیم، ضمن اینکه به مناطق ابلاغ کردیم تا با نظارت دقیق از ایجاد هرگونه پله یا رمپ داخل پیاده روها جلوگیری کنند.

به گزارش ایسنا، سید حمید موسوی با اشاره به برنامه ریزی های مدیریت شهری در جهت مناسب سازی پیاده روهای پایتخت اظهار کرد: متاسفانه به علت شیب طبیعی زیاد معابر به خاص در جهت شمال به جنوب و عدم توجه به کد ارتفاعی هر پلاک، در سال های گذشته شاهد احداث پله و اختلاف سطح در معابر بودیم. این عنوان از یک طرف موجب اغتشاش در منظر شهری شده است است و از طرف دیگر به علت ایجاد اشکال جهت تردد افراد ناتوان و جا به جایی وسایلی مانند کالسکه به هیچ عنوان با مبانی مناسب سازی همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قرارگرفتن بخشی از رمپ پارکینگ داخل معابر از دیگر پرسشها پیاده روهای پایتخت کشور عزیزمان ایران است که می تواند در بسیاری از موارد خطرآفرین باشد، گفت: جهت جلوگیری از این موارد در گذشته بخشنامه هایی به مناطق ابلاغ شد، ولی به علت بی توجهی مهندس ناظر و البته دستگاه های نظارتی در بعضی از موارد شاهد بروز بی قانونی بوده ایم.

پله از پیاده روهای پایتخت از بین بردن می‌شود

مدیرکل معماری و ساختمان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به کارها شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در جهت مناسب سازی پیاده روهای پایتخت عنوان کرد: قرار است در گام اول به صورت ضربتی به این عنوان ورود پیدا کرده و بسیاری از معابر را از این حیث مناسب سازی کنیم، ضمن اینکه به مناطق ابلاغ کردیم تا با نظارت دقیق از ایجاد هرگونه پله یا رمپ داخل پیاده روها جلوگیری کنند.

موسوی ادامه داد: در گام دوم از مهندسین ناظر خواستیم تا موارد رقوم ارتفاعی در زیرزمین و همکف را از مراحل اولیه تا آخر کار به طور کامل رصد و گزارش کنند تا در نهایت شهرداری در عمل انجام شده است قرار نگیرد. در آخر نیز صدور آخر کار منوط است به تایید خاص مهندس ناظر مبنی بر اینکه هیچ پله ای داخل گذر ایجاد نشود و هیچ رمپی داخل معبر امتداد پیدا نکند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در گذشته به علت بی توجهی مهندسان ناظر و دستگاه‌های نظارتی شاهد احداث پله و اختلاف سطح در

وی در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح پیاده روهای بعضی از معابر مهم و پرتردد شهر به وسیله پیمانکاران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت و گفت: در این خصوص از آن جا که نگاه مناسب سازی حاکم نیست، در بعضی از موارد نظر مدیریت شهری تامین نمی شود. به همین علت بنا شد کمیته ای با حضور نمایندگان معاونت فنی و عمران، حمل و نقل و ترافیک و شهرسازی و معماری تشکیل شود تا در مرحله اول یک سری معابر شناسایی و در مرحله بعد پروفیل طولی و کدهای ارتفاعی املاک اصلاح شوند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به برنامه مدیریت شهری جهت برخورد با تخلفاتی که در سال های گذشته صورت گرفته هست، عنوان کرد: در خصوص رمپ هایی که داخل معابر امتداد پیدا می کنند، متاسفانه در حال حاضر با یک عمل انجام شده است رو به رو هستیم؛ به این معنا که با توجه به مسئله پارکینگ در پایتخت کشور عزیزمان ایران اگر دستور از بین بردن رمپ ها را بدهیم به نوعی مسئله موجود شدت یافتن و ملک نیز دچار مسئله می شود. به همین علت به دنبال آن هستیم تا جهت هر کدام از این موارد دستورالعمل های اصلاحی خاص خود را تعریف کنیم، به طور مثال در مواردی با نرده می توان فضای پیاده رو را امن کرد.

بر اساس گزارش سایت شهرنوشت، موسوی در آخر تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشنامه های مورد نیاز در گذشته صادر شده، تلاش ما این است که حساسیت های بین دستگاهی را زیاد کردن دهیم و به طور مستمر بر اجرای قانون نظارت داشته باشیم تا در نهایت به اهداف شهر دوستدار کودک نزدیک شویم.

پله از پیاده روهای پایتخت از بین بردن می‌شود

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | پیاده رو | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog